Video xem thêm: "Hẻm Ông Tiên" và những câu chuyện cổ tích giữa Sài Gòn