Video xem thêm: 7 điều tuyệt vời của những anh chàng "bánh bèo"