Video xem thêm: Hot boy vừa đàn vừa hát làm "tan chảy" bao trái tim