Video xem thêm: Cụ ông 30 năm gìn giữ món bánh bò lạ của Sài Gòn