Video xem thêm: Chuyện lạ - Loài ếch kỳ lạ có thể chết trong mùa đông, tái sinh lại vào mùa xuân