Video xem thêm: Mạc Hồng Quân trả lời phỏng vấn sau trận thua