Video xem thêm: Hà Anh và Đinh Ngọc Diệp chọn Top 10 FamilyMart VN Fashionista