Video xem thêm: Real Madrid chính thức thành cựu vương, lời nguyền không được hóa giải