Đỉnh 16/10/2018

Bí ẩn tộc người săn hà mã, cá sấu... nhất định không tiếp nhận nền văn minh hiện đại.

Có một bộ tộc đã tồn tại hơn 3000 năm nhưng nhất quyết không tiếp nhận nền văn minh hiện đại, vẫn duy trì những nếp truyền thống xưa cũ như săn hà mã, cá sấu

X Ðóng