Ếch đỏ lắc mông để hăm dọa kẻ thù

|

"Lắc mông đe dọa kẻ thùa", bạn nghe điều đó có thú vị hay không? Hãy cùng xem chú ếch này làm điều đó như thế nào nhé!

Theo nguồn: nationalgeographic

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube