Khỏe 19/11/2017

Đến chanh mà còn chứa đường thì các món ăn thường ngày sẽ như thế nào

Bạn có bao giờ thắc mắc, có bao nhiêu đường trong thực phẩm mà bạn vẫn sử dụng hàng ngày? Ví dụ như chanh, chúng có đường hay không?

X Đóng