Dương Dương có lẽ là mỹ nam duy nhất khi sợ vẫn không quên quyến rũ

|

Chỉ chạm tay vào vỏ sầu riêng, mà anh chàng "Tiêu Nại" Dương Dương đã sợ đến rút tay lại nhưng không quên "đá lông nheo" quyến rũ chết người. 

Nguồn video: Dương Dương Yang Yang VNFC Subteam