Đường ảnh hưởng đến não của chúng ta như thế nào?

|

Tất cả các thức ăn có đường luôn tạo nên một cơn nghiện đối với bất cứ ai thiếu kiểm soát. Và đường luôn có mặt ở tất cả các thực phẩm từ tự nhiên cho đến nhân tạo. Vậy thì cơ thể phản ứng như thế nào nếu chúng ta ăn quá nhiều đường?