;

Đường ảnh hưởng đến não của chúng ta như thế nào?

|

Tất cả các thức ăn có đường luôn tạo nên một cơn nghiện đối với bất cứ ai thiếu kiểm soát. Và đường luôn có mặt ở tất cả các thực phẩm từ tự nhiên cho đến nhân tạo. Vậy thì cơ thể phản ứng như thế nào nếu chúng ta ăn quá nhiều đường?

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng