Đừng vội trở về, nếu bạn chưa thử hết 5 món ngon của đường phố Bangkok

|

Mặc dù những món ăn này đã có ở nhiều nơi, ngay cả ở Việt Nam. Nhưng chỉ có thưởng thức tại Bangkok bạn mới cảm nhận được sự khác biệt của nó. Có thể do nguồn gốc nguyên liệu hay yếu tố địa phương ảnh hướng đến chất lượng, nên thực khách ăn rồi sẽ thấy chẳng đâu ngon bằng ở ngay gốc

Nguồn: Tổng hợp internet