Đỉnh 20/11/2018

Bí mật Hậu cung: Hóa ra Hương Phi (Dung Phi) cũng từng là một hồng nhan diễm lệ bên cạnh Càn Long

Khác với Hương phi trong màn ảnh phải chết trong oan uổng thì Dung phi ngoài đời thực sống đến 55 tuổi mới qua đời.

X Ðóng