Video 29/01/2018

Xem xong clip bạn phải phán rằng: Đừng bao giờ hát khi đang đeo tai nghe!

Cứ ngỡ đâu mình hát hay hơn ca sĩ, nhưng trên thực tế thì thiên hạ đổ dồn nhìn về phía bạn cứ như một thanh niên mới vừa "xổng chuồng"...

X Ðóng