Đừng bao giờ tin vào những chú hề bạn gặp giữa đường nhé

|

Nếu không thì hậu quả hơi bị... khó chịu đấy!