Đời 12/06/2017

Du học sinh Việt vinh dự là người duy nhất phát biểu tốt nghiệp ĐH Mỹ

Những khó khăn lúc nhỏ chẳng thể ngăn cản con đường học tập của chàng trai trẻ.

X Đóng