Độc đáo với cầu dây được "xây" bởi máy bay điều khiển

|

Chỉ với 4 chiếc máy bay điều khiển nhỏ, các người thợ hoàn toàn có thể thắt thành công một chiếc cầu dây một cách tài tình. Điều thú vị và ấn tượng ở đây là 4 chiếc máy bay hoạt động riêng lẻ nhưng lại tạo thành một tổ hợp thống nhất và không làm rối cấu trúc của chiếc cầu.

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube