Độc đáo với cầu dây được "xây" bởi máy bay điều khiển

|

Chỉ với 4 chiếc máy bay điều khiển nhỏ, các người thợ hoàn toàn có thể thắt thành công một chiếc cầu dây một cách tài tình. Điều thú vị và ấn tượng ở đây là 4 chiếc máy bay hoạt động riêng lẻ nhưng lại tạo thành một tổ hợp thống nhất và không làm rối cấu trúc của chiếc cầu.