Đoạn phim ngắn khiến triệu người rơi nước mắt vì nhớ mẹ

|

Bất kì ai giúp đỡ bạn, họ cũng luôn có một lí do. Duy chỉ có một người "tốt bụng" tình nguyện làm điều đó suốt đời vô điều kiện.