Đoạn phim dài 3 phút nhưng khiến cả triệu người nín thở

|

Hãy cùng xem bài lễ tốt nghiệp từ Filmakademie Baden-Wuerttemberg đã đạt được nhiều giải thưởng cùng nhiều lời khen trên thế giới.

"Bao phủ" là một bộ phim ngắn tốt nghiệp từ Filmakademie Baden-Wuerttemberg. Sau khi chạy tại hơn 100 lễ hội trên toàn thế giới và giành được nhiều giải thưởng cho bộ phim ngắn này.

Theo nguồn: vimeo.com