Đoạn clip chứng minh du hành thời gian không hề khó!

|

Đoạn clip này sẽ cho bạnbiết được 3 cách đơn giản (và 3 cách phức tạp) để du hành xuyên thời gian đấy, không hề khó!