Đọ sức mạnh của siêu anh hùng trong 'Captain America'

| 11:34 - 29/04/2016

Dàn siêu anh hùng sẽ đọ sức với nhau trong 'Captain America: Civil War' được đặt lên bàn cân.

Đọ sức mạnh của siêu anh hùng trong 'Captain America'
Đọ sức mạnh của siêu anh hùng trong 'Captain America'
Đọ sức mạnh của siêu anh hùng trong 'Captain America'
Đọ sức mạnh của siêu anh hùng trong 'Captain America'