Trẻ 12/01/2019

Nếu biết những đồ dùng học tập này thì chúc mừng bạn đã... "già" rồi đấy

Theo thời gian, những đồ dùng học tập của học sinh ngày xưa giờ đây đã đi vào dĩ vãng. Nhìn lại sẽ khiến bạn thấy mình của 10, 15 hay 20 năm trước đấy!

X Ðóng