Đỉnh cao quảng cáo Nhật, càng coi càng cười sặc

|

Tuy là quảng cáo có... ma, nhưng mà càng coi càng buồn cười, không hề sợ chút nào! Đỉnh cao quảng cáo là đây. Người Nhật thật sự đi đầu trong việc