;

Điều gì xảy ra khi ngâm iPhone 6 vào nước đá?

| <

Để thử độ bền cũng như chịu được những điều kiện khắc nghiệt từ môi trường, và đây là thí nghiệm ngâm iPhone 6 trong nước đá. Cùng xem nhé!

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng