Điểm danh sao Hoa ngữ từng bị công ty chơi xấu đến thê thảm

|

Vì nhiều nguyên nhân mà những ngôi sao này bị công ty đóng băng toàn bộ hoạt động và phải đi làm rất nhiều nghề khác để mưu sinh.