Trẻ 03/10/2016

Ấm lòng hành động đẹp của người lạ từ chuyện chiếc gương xe máy bị vỡ

Nếu bạn phát hiện chiếc xe của mình bỗng bị gãy một bên gương thì sẽ thế nào?

X Đóng