Đi tìm người đàn ông bí ẩn khiến tháng 2 chỉ có 28 ngày

|

Tại sao tháng 2 luôn luôn ít ngày hơn những tháng khác, và tại sao cứ bốn năm một lần nó lại có 29 ngày? Ai là người quyết định chuyện này?