Đi tìm người đàn ông bí ẩn khiến tháng 2 chỉ có 28 ngày

|

Tại sao tháng 2 luôn luôn ít ngày hơn những tháng khác, và tại sao cứ bốn năm một lần nó lại có 29 ngày? Ai là người quyết định chuyện này?

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube