;

Đến hải cẩu và sư tử biển cũng muốn... "tập gym giữ dáng"

| <

Phong trào "tập gym giữ dáng" nay đã lan rộng đến đại dương rồi, đến cả hải cẩu và sư tử biển cũng muốn "giữ eo" này.

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng