Video 09/04/2014

[Vlog] Đến giờ "ấy ấy" thì làm gì?

Chúng tôi xin phép không trả lời bất kì thắc mắc nào về việc ý tưởng được hình thành từ đâu.

X Ðóng