Mlog 08/05/2014

Đêm hội Quản lý - Hơn cả một ngày hội

Đêm Hội Quản Lý là một ngày hội hằng năm của sinh viên khoa QLCN trường Đại Học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh.

X Ðóng