Để không đau khổ vì tình, các cô gái hãy nhớ những điều này!

| 03:28 - 28/12/2016

Sinh ra là con gái, là đã biết phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng sướng hay khổ, một phần cũng do bản thân mình.

Đừng bao giờ muốn cái gì đã vượt khỏi tầm tay, cũng đừng nên chỉ sống cho quá khứ. Đừng nên sống phụ thuộc vào ai, cũng đừng sống vì ai quá nhiều. Đừng cho người ấy là tất cả, cũng đừng nên thiết tha với cái gì không đáng. Và có một điều các chị em cần phải nhớ: "Phụ nữ mong manh thật đấy, nhưng đừng để mình yếu đuối."

Dưới đây là 15 lời nhắn nhủ chân thành cho chị em phụ nữ để có được một cuộc sống hạnh phúc.

#1

Phụ nữ muốn không đau khổ vì tình, phải nhớ những điều này!

#2

Phụ nữ muốn không đau khổ vì tình, phải nhớ những điều này!

#3

Phụ nữ muốn không đau khổ vì tình, phải nhớ những điều này!

#4

Phụ nữ muốn không đau khổ vì tình, phải nhớ những điều này!

#5

Phụ nữ muốn không đau khổ vì tình, phải nhớ những điều này!

#6

Phụ nữ muốn không đau khổ vì tình, phải nhớ những điều này!

#7

Phụ nữ muốn không đau khổ vì tình, phải nhớ những điều này!

#8

Phụ nữ muốn không đau khổ vì tình, phải nhớ những điều này!

#9

Phụ nữ muốn không đau khổ vì tình, phải nhớ những điều này!

#10

Phụ nữ muốn không đau khổ vì tình, phải nhớ những điều này!

#11

Phụ nữ muốn không đau khổ vì tình, phải nhớ những điều này!

#12

Phụ nữ muốn không đau khổ vì tình, phải nhớ những điều này!

#13

Phụ nữ muốn không đau khổ vì tình, phải nhớ những điều này!

#14

Phụ nữ muốn không đau khổ vì tình, phải nhớ những điều này!

#15

Phụ nữ muốn không đau khổ vì tình, phải nhớ những điều này!

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube