Để điện thoại xuống và bước ra bên ngoài

|

Video sau đây muốn gửi đến mọi người một thông điệp rằng hãy "Để điện thoại xuống và bước ra bên ngoài" để thực sự "kết nối" với người khác bằng trái tim, đó mới là "sống"!