Đây mới là trò chơi cạp dưa hấu tìm kẹo siêu chất của nghệ sĩ

|

Trong chương trình Kỳ tài thách đấu, các nghệ sĩ Trương Quỳnh Anh, Thanh Duy và Tim đã có màn cạp dưa hấu tìm kẹo siêu hài hước.

Nguồn video: htv.com.vn