Đây là những gì người ta nói về điện thoại di động cách đây 17 năm!

|

Bạn có biết khi được hỏi về điện thoại di động, người ta đã nói gì không? Câu trả lời sẽ làm bạn bất ngờ lắm đấy! Đây là một buổi phỏng vấn được thực hiện tại một quốc gia châu Âu hiện đại cách đây gần 20 năm. Khi ấy, nhu cầu của mọi người về điện thoại di động vẫn còn rất mơ hồ và nhiều hạn chế. Với họ, chiếc điện thoại di động thật sự chưa phải là một mối quan tâm cần thiết.

Nguồn: Casper123666

Đây là những gì người ta nói về điện thoại di động cách đây 17 năm!

Đây là những gì người ta nói về điện thoại di động cách đây 17 năm!

Đây là những gì người ta nói về điện thoại di động cách đây 17 năm!