Đây là lý do vì sao bạn không nên ngủ khi lũ bạn còn thức

|

Chàng trai xấu số vì quá mệt nên đã ngủ gục tại nơi công sở, và xui cho anh ta là gặp những người bạn đồng nghiệp quá sức vui tính.


Anh chàng xấu số ngủ gục


Các đồng nghiệp đã phát hiện ra


Anh chàng xấu số đã "vào tròng"