Đây là lí do bạn thường bị khát nước trước khi đi vào giấc ngủ

|

Hẳn nhiều người trong chúng ta thường cảm thấy khát khô cổ họng trước khi ngủ và phải uống cốc nước to mới say giấc nồng được.