;

Đây là lí do bạn thường bị khát nước trước khi đi vào giấc ngủ

| <

Hẳn nhiều người trong chúng ta thường cảm thấy khát khô cổ họng trước khi ngủ và phải uống cốc nước to mới say giấc nồng được.

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng