Đây là lí do bạn thường bị khát nước trước khi đi vào giấc ngủ

|

Hẳn nhiều người trong chúng ta thường cảm thấy khát khô cổ họng trước khi ngủ và phải uống cốc nước to mới say giấc nồng được.

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube