Đây là đoạn clip dành riêng cho anti-fan CR7

|

Không chỉ là ngôi sao bóng đã vĩ đại Cristiano Ronaldo còn là minh chứng cho một nhân cách lớn.