Đây là cách người nước ngoài xây dựng đường ray xe lửa

|

Cỗ máy dài 800m và nặng 692 tấn này có tên gọi là RU-800 S, có khả năng làm việc 10h liên tục với độ dài đường ray là 1500 tới 2000m.