Đây chính là lí do tại sao người keo kiệt không bao giờ giàu

|

Về lí thuyết, đáng lẽ họ phải rất giàu có với kiểu nhịn ăn nhịn tiêu như vậy. Nhưng thực tế lại khác, lí do là gì sao?

 

 

 

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube