Đây chính là lí do tại sao người keo kiệt không bao giờ giàu

|

Về lí thuyết, đáng lẽ họ phải rất giàu có với kiểu nhịn ăn nhịn tiêu như vậy. Nhưng thực tế lại khác, lí do là gì sao?