Đầy cảm xúc với phim ngắn "Yêu xa"

|

Có những khoảng cách xa đến vô tận, vĩnh viễn không thể rút ngắn, mà người trong cuộc không thể thay đổi số phận. Một phim ngắn đầy cảm xúc sẽ khiến bạn dâng tràn cảm xúc.