Đau lòng cảnh chú chó suýt mất mạng vì rơi vào hố dầu hắc

|

Một chú chó không may bị rơi xuống hố dầu hắc ở Ấn Độ nhưng cuối cùng đã được giải cứu kịp thời.