Đâu chỉ phá hoại, con người cũng nâng niu thiên nhiên như ruột thịt

| 07:00 - 13/12/2016

Nếu con người biết bảo vệ thiên nhiên thì thiên nhiên cũng sẽ bảo vệ con người. Nếu không thể trồng lên cái cây thì ít nhất cũng hãy bảo vệ nó.

Bảo vệ cây xanh như thể bảo vệ một món đồ quý giá.
Bảo vệ cây xanh như thể bảo vệ một món đồ quý giá.

Dù cho đây không phải là cái cây duy nhất trên sa mạc khô cằn này thì người ta cũng sẽ tránh nó ra thôi.
Dù cho đây không phải là cái cây duy nhất trên sa mạc khô cằn này thì người ta cũng sẽ tránh nó ra thôi.

Bởi vì họ biết rằng cây xanh cũng là sinh mạng, không thể tùy tiện mà chặt bỏ.
Bởi vì họ biết rằng cây xanh cũng là sinh mạng, không thể tùy tiện mà chặt bỏ.

Như thế này ta sẽ có thêm bóng mát.
Như thế này ta sẽ có thêm bóng mát.

Nếu không thể trồng thêm một cái cây thì hãy bảo vệ những cái cây đã mọc lên từ trước.
Nếu không thể trồng thêm một cái cây thì hãy bảo vệ những cái cây đã mọc lên từ trước.

Thân cây khiến cho ngôi nhà càng trở nên độc đáo.
Thân cây khiến cho ngôi nhà càng trở nên độc đáo.

Với cách làm này, trẻ em sẽ học được rằng cần phải yêu quý và bảo vệ cây xanh.
Với cách làm này, trẻ em sẽ học được rằng cần phải yêu quý và bảo vệ cây xanh.

Bởi vì cái cây có trước.
Bởi vì cái cây có trước.

Con người và thiên nhiên luôn nương tựa lẫn nhau, chỉ mong rằng đừng có trộm mà thôi.
Con người và thiên nhiên luôn nương tựa lẫn nhau, chỉ mong rằng đừng có trộm mà thôi.

Phải là những người rất yêu thiên nhiên và cây cối mới làm được như thế này thôi.
Phải là những người rất yêu thiên nhiên và cây cối mới làm được như thế này thôi.

Trên đời có bao nhiêu người làm được điều này?
Trên đời có bao nhiêu người làm được điều này?

Con người có thể xây nên một ngôi nhà, nhưng không thể vì nó mà chặt đi cái cây vốn đứng sẵn ở đó.
Con người có thể xây nên một ngôi nhà, nhưng không thể vì nó mà chặt đi cái cây vốn đứng sẵn ở đó.

Bảo vệ cây cối trong mọi hoàn cảnh.
Bảo vệ cây cối trong mọi hoàn cảnh.

Một bức tường ngã xuống có thể xây một bức tường khác thay thế, một cái cây bị đốn hạ đồng nghĩa với việc mất đi một mảng xanh không thể thay thế.
Một bức tường ngã xuống có thể xây một bức tường khác thay thế, một cái cây bị đốn hạ đồng nghĩa với việc mất đi một mảng xanh không thể thay thế.

(Ảnh: Internet)