Dara nghẹn ngào sau khi 2NE1 tan rã

|

Cô nàng đã cố gắng kiềm lại nước mắt khi nhìn thấy banner "We will always support you" (chúng em luôn ủng hộ chị) từ Blackjacks.

Nguồn: Dara (2NE1) VietNam FC