Dàn sao Hoa ngữ "nổi bần bật" tại Tuần lễ thời trang Paris

|

Phạm Băng Băng, Chương Tử Di, Trương Hinh Dư, Trương Thiên Ái, Lưu Đào xuất hiện nổi bật tại các sự kiện thuộc Tuần lễ thời trang Paris.