Trẻ 21/04/2017

“Những đôi chân nhảy múa” ĐH Thăng Long: Tạm nghỉ để đột phá!

“Nghỉ ngơi” một năm trong sự “ngóng đợi” của cộng đồng sinh viên miền Bắc, tuyển Dance Battle trường ĐH Thăng Long Hà Nội đã trở lại.

X Đóng