Cười thả ga với sâu Larva ra mắt phần mới, "Larva Giác Đấu"

|

Hãy cùng giải tỏa căng thẳng sau ngày làm việc với hai chú sâu "vàng" và "đỏ" cực đáng yêu.

Theo nguồn: Larva

 

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube