Cười té ghế xem Seungri trổ tài làm thông dịch viên cho Big Bang

|

Khi được đề nghị làm người phiên dịch tiếng Anh cho Big Bang, Seungri đã hăng hái trổ tài ngôn ngữ cơ thể khiến ai nấy đều không đỡ nổi.

Nguồn: Big Bang Famlily