Cười té ghế với Captain America: Civil War phiên bản "con nhà nghèo"

|

Hãy cùng xem phiên bản mới "bựa" hơn, khó đỡ hơn và hài hước hơn của "Captain America: Civil War" . Bạn thấy có giống phiên bản đang tung hoành ngoài rạp không? Dù xét về mức độ đầu tư, trang phục, kỹ xảo thì đây chỉ là sản phẩm "con nhà nghèo" nhưng về độ "diễn sâu" thì phiên bản này cũng xuất sắc không kém đấy!

Theo nguồn: Matthew Potter

Cười té ghế với Captain America: Civil War phiên bản "con nhà nghèo"

Cười té ghế với Captain America: Civil War phiên bản "con nhà nghèo"

Cười té ghế với Captain America: Civil War phiên bản "con nhà nghèo"